Het Hoe?Zo!Show lespakket

De jeugd van nu is de generatie van de toekomst. Het is belangrijk om kinderen te trainen in het beoordelen van informatie en inzicht te geven in het wetenschappelijke proces. Kinderen worden tegenwoordig blootgesteld aan een constante stroom van informatie, via onder andere het digibord op school, televisie en internet. Niet al deze informatie is van gelijke waarde. Voor jonge kinderen kunnen ouders en leerkrachten deze informatie kanaliseren en van context voorzien, maar vanaf een jaar of tien krijgen kinderen vaak de beschikking over een eigen telefoon en worden ze zelfstandiger op de computer. Zij moeten vanaf dat moment zelf de informatie op betrouwbaarheid beoordelen, terwijl zij de vaardigheden die hiervoor nodig zijn niet altijd aangeleerd krijgen. Middels het lespakket op school oefenen de leerlingen van groep 6 met het stellen van een goede vraag, het vinden en beoordelen van informatie, het maken van informatie, en het presenteren van hun antwoord op een vraag. Zij doen dit in de klas, onder begeleiding van de eigen docent.

Inhoud

Het lespakket bestaat uit vier lessen met elk een eigen focus:

 1. Hoe stel je een vraag?
  Hoe stel je een vraag zo dat je de vraag kunt beantwoorden? Is er op alle vragen een antwoord? Wat is het verschil tussen een feit en een mening?
 2. Hoe vind en beoordeel je informatie?
  Is alle informatie die je vindt waar? Is de schrijver/presentator bekend of anoniem? Hebben andere mensen deze informatie bekeken en geverifieerd? Heeft de schrijver/presentator er belang bij dat je bepaalde informatie wel of niet krijgt?
 3. Hoe maak je zelf informatie?
  Kun je een experiment verzinnen of een expert interviewen om ontbrekende informatie te maken? Hoe zorg je ervoor dat je het experiment of een interview zo opzet dat je antwoord krijgt op je vraag? Moet je het experiment herhalen of verschillende mensen interviewen om zeker te zijn van de uitkomst? En wat doe je als resultaten elkaar tegenspreken?
 4. Hoe geef/presenteer je het antwoord op je vraag?
  Welke hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken (tekeningen, attributen)? Hoe laat je zien dat de informatie die jij geeft betrouwbaar is?