Alexandra is aardwetenschapper en doet onderzoek naar de veranderingen in het afzettingsmilieu van sedimenten in het zuiden van Nederland gedurende de periode van 23 tot 5 miljoen(!) jaar geleden (in het Mioceen).