Ilona Plug is taalwetenschapper. Ze onderzoekt op welke manier huisartsen en patiënten met elkaar communiceren, en in hoeverre gender een rol speelt in die communicatie. ​