Ons team

Aan de Hoe?Zo! Show doen 15 promovendi mee uit verschillende vakgebieden, van Sociologie tot Toegepaste Wiskunde. Ben je benieuwd wie je op het podium kunt zien? Leer hier alvast ons team kennen.

Presentatie

Boy Vissers

Presentator
De show wordt gepresenteerd door Boy Vissers, beter bekend als de Quest experimenteer expert.

Marjolein Naudé

Presentator
Marjolein is een van de twee presentatoren van de Hoe?Zo! Show. Daarnaast is ze junior docent Aardwetenschappen bij de Universiteit Utrecht.

Promovendi

Anne-Wil Kramer

Ontwikkelingspsychologie – Universiteit van Amsterdam
Anne-Wil onderzoekt wat mensen motiveert en wanneer ze iets leuk vinden. Omdat mensen vaak zelf lastig kunnen uitleggen wanneer ze gemotiveerd zijn, maakt ze filmpjes van de hersenen om daar achter te komen.

Annelotte Derkink

Sterrenkunde – Universiteit van Amsterdam
We vinden ontzettend grote sterren in ons heelal, die veel licht geven en uiteindelijk eindigen in supernova-explosies. Er is één probleem: we weten niet hoe ze ontstaan. Annelotte onderzoekt met gebruik van de grootste telescopen, hoe deze sterren, meer dan acht keer zo groot als onze zon, zich hebben kunnen vormen.

Bart de Vos

Elektrotechniek – Leids Universitair Medisch Centrum
Bart probeert met nieuwe technologieën en methodes MRI goedkoper te maken. Dit zodat deze apparaten voor iedereen op aarde toegankelijk worden, niet alleen voor mensen in rijke landen.

Céline Cleij

Synthetische biologie – TU Delft
Céline probeert levende cellen beter te begrijpen door zelf een cel te maken. In haar onderzoek focust ze op het DNA: de stof waar alle eigenschappen van de cel in staan beschreven.

Christel Klootwijk

Sociale & Ontwikkelingspsychologie – Vrije Universiteit Amsterdam
Christel doet onderzoek naar de ontwikkeling van prosociaal gedrag (gedrag waarmee je andere mensen helpt). Ze wil weten op welke leeftijd en in welke situaties kinderen rekening houden met anderen.

Esther Fousert

Regenerative geneeskunde & KNO – LUMC
Esther onderzoekt het gehoor en evenwicht. Dit doet ze door vanuit stamcellen van gezonde en zieke mensen het binnenoor na te maken in het laboratorium.

Jimmy de Rooij

Paleontologie – Naturalis
Jimmy probeert het mysterie van het grootste Triceratops massagraf te ontrafelen, om te achterhalen hoe dinosaurussen zich hebben ontwikkeld na miljoenen jaren van bestaan.

Lotte Weedage

Toegepaste wiskunde – Universiteit Twente
Lotte probeert het mobiele internet te verbeteren zodat iedereen sneller internet kan hebben. Dit doet ze door te onderzoeken met welke telefoonmasten jouw telefoon moet verbinden om de kans dat je geen verbinding hebt zo klein mogelijk te maken.

Lucca Derks

Kinderoncologie & Genetica – Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Lucca onderzoekt het ontstaan van kinderkanker. Hiervoor ontrafelt ze het DNA van gezonde én zieke cellen.

Manon Verberne

Aardwetenschappen – Universiteit Utrecht/TNO
Manon onderzoekt bodemdaling (het zakken van de bodem), door de onttrekking van bijvoorbeeld gas en grondwater

Mei Nelissen

Oceanografie – Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Pauline Dirven

Cultuur & Gender Geschiedenis – Universiteit Utrecht
Pauline vraagt zich af waarom sommige experts, zoals dokters, serieus genomen worden en andere niet. Worden mannen soms eerder gezien als betrouwbare wetenschappers dan vrouwen? En zo ja, waarom?

Rosa de Boer

Aardwetenschappen – Universiteit Utrecht
Rosa test een nieuwe methode om het magneetveld van de aarde te onderzoeken. Dat doet ze door vulkanische stenen in het laboratorium te beschijnen met lasers, röntgenstraling en elektronen.

Ruben Boot

Biofysica – TU Delft
Ruben wil beter begrijpen waarom en wanneer kankercellen rond gaan reizen in een lichaam. Hiervoor onderzoekt hij de relatie tussen de vervormbaarheid van tumorweefsels en de stevigheid en adhesie van de cellen waar ze uit bestaan.

Silke Baas

Sociologie & Sociale en Economische Geschiedenis – Universiteit Utrecht
Silke wil weten waarom mannen en vrouwen vaak andere beroepen hebben. Hiervoor kijkt ze naar de rol van genderstereotypen, hoe jongens en meisjes opgroeien en de geschiedenis van een beroep.

Organisatie

Erik van der Wiel

Universiteit Utrecht
Erik van der Wiel heeft in seizoen 2022 als promovendus deelgenomen aan het Hoe?Zo! Show project. In seizoen 2023 leidt hij de praktische organisatie van de theatershows.

Barbara Braams

Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Barbara Braams is ontwikkelings-psycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met expertise op het gebied van (hersen)ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd 8-18. Zij is de auteur van een populair-wetenschappelijk boek over haar onderzoek ‘Het Riskante Brein’. Ook geeft zij regelmatig lezingen en interviews in landelijke media.

Lennart de Groot

Universiteit Utrecht
Dr. Lennart de Groot is geofysicus aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt het gedrag van het aardmagneetveld nu en in het verleden. Hij is erg actief op het gebied van wetenschaps-communicatie, met een focus op kinderen. Hij geeft regelmatig interviews op radio en televisie, zoals het Klokhuis, en hij draagt bij aan artikelen in onder meer de KIJK! en Quest.

Alumni

Annemarijn Brouwer

Organisatie
2022

Hester Smit

Organisatie
2022

Aranka Ballering

Epidemiologie – Rijksuniversiteit Groningen & UMCG
2022

Erik van der Wiel

Aardwetenschappen – Universiteit Utrecht
2022

Ilona Plug

Taalkunde – Radboud Universiteit en Radboud UMC Nijmegen
2022

Daan Reijnders

Fysische oceanografie – Universiteit Utrecht
2022

Anne Leenders

Cognitieve neurowetenschappen – Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie
2022

Jessica Schaaf

Psychologie – Universiteit van Amsterdam
2022

Jon Kortram

Aardwetenschappen – TU Delft
2022

Kiki Streng

Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie – Wageningen University & Research
2022

Laura van Hazendonk

Fysische chemie – TU Eindhoven
2022

Laura Keesman

Sociologie – Universiteit van Amsterdam
2022

Martijn Nagtegaal

Toegepaste natuurkunde & toegepaste wiskunde – TU Delft
2022

Suzanne de Zwaan

Marine biologie – Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
2022

Sander Hilgen

Archeologie – Naturalis/Vrije Universiteit Amsterdam
2022

Sterre van der Ziel

Sociale pediatrie – UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen
2022

Alexandra Siebels

Aardwetenschappen – Vrije Universiteit Amsterdam
2022